Disclaimer


De door Sweep Makelaardij op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Sweep Makelaardij.
 
Sweep Makelaardij is een handelsnaam van Mailcy Beheer B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20085356.
 
Inhoud
De informatie die door Sweep Makelaardij is verstrekt op deze website is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
 
Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sweep Makelaardij kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Sweep Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop versterkte informatie. Sweep Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Sweep Makelaardij zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Sweep Makelaardij.
 
Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
 
Auteursrecht
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.